[12 มิ.ย. 67]
 • ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่จำนวน๒ห้องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding

 • [11 มิ.ย. 67]
 • ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารหอประชุมขนาด1000ที่นั่ง

 • [10 มิ.ย. 67]
 • ร่างขอบเขตงานtorประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารพร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้งตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จำนวน๑ระบบแบบมีเงื่อนไขด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding

 • [7 มิ.ย. 67]
 • ประกวดราคาจ้างเหมาป้องกันวัชพืชโดยการคลุมด้วยวัสดุคลุมดินภายในระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด702กิโลวัตต์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding

 • [6 มิ.ย. 67]
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่จำนวน๓รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding

 • [31 พ.ค. 67]
 • ร่างขอบเขตงานtorประกวดราคาจ้างจ้างเหมาป้องกันวัชพืชโดยการคลุมด้วยวัสดุคลุมดินภายในระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด๗๐๒กิโลวัตต์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding

 • [31 พ.ค. 67]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างรับส่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding

 • [30 พ.ค. 67]
 • ร่างขอบเขตงานtorประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่จำนวน๒ห้องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding

 • [29 พ.ค. 67]
 • ร่างขอบเขตงานtorประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่จำนวน๓รายการแบบมีเงื่อนไขด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding

 • [29 พ.ค. 67]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุแอสฟัลท์ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจำนวน๑ห้องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding

 • อ่านต่อ »