• ร่างขอบเขตงานtorประกวดราคาซื้อน้ำดื่มจำนวน5รายการเพื่อใช้สำหรับปีงบประมาณพศ๒๕๖๖ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
  • ร่างขอบเขตงานtorประกวดราคาจ้างจัดทำปกปริญญาบัตรเพื่อใช้สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือประจำปีการศึกษา๒๕๖๐๒๕๖๒แบบมีเงื่อนไขด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดโคมไฟพร้อมติดตั้งกลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน๓หลังครั้งที่๓ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณพศ2566แบบมีเงื่อนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ลิฟท์โดยสารพร้อมติดตั้งประกอบอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์ตำบลสะลวงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จำนวน1รายการแบบมีเงื่อนไขด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนระดับบัณฑิตศึกษาบริเวณชั้น1112และ14อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
  • ประกวดราคาซื้อเครื่องห่อหุ้มตัวอย่างด้วยเทคนิคencapsulationจำนวน1เครื่องแบบมีเงื่อนไขด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
  • ร่างขอบเขตงานtorประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ลิฟท์โดยสารพร้อมติดตั้งประกอบอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์ตำบลสะลวงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จำนวน๑รายการแบบมีเงื่อนไขด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
  • ประกวดราคาจ้างติดตั้งม่านมู่ลี่สำหรับกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ประจำปีงบประมาณพศ๒๕๖๖แบบมีเงื่อนไขด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
  • อ่านต่อ »