ข่าวสารประมวลภาพ มรภ.ลำปางเข้าศึกษาดูงานกองคลังด้านการเบิกจ่ายงปม.การเงินและบัญชี วันที่ 7 มกราคม 2562::